*

Kokeshi Dolls

Kimura Ohshido Top » Prodcuts » Kokeshi Dolls

(in case of 1 USD = 110 JPY)

Kokeshi Dolls

Hanashizuku

Hanashizuku

1,728 JPY
15 USD
ART.NO :A70002

Harunokaze

Harunokaze

2,484 JPY
22 USD
ART.NO :A390036

Kinshu

Kinshu

2,592 JPY
23 USD
ART.NO :A390037

Ribbon

Ribbon

2,592 JPY
23 USD
ART.NO :A390035

Hana-Kokeshi Ume

Hana-Kokeshi Ume

2,592 JPY
23 USD
ART.NO :A490289

Kokeshi Fuji

Kokeshi Fuji

3,240 JPY
29 USD
ART.NO :A390038

Doujo

Doujo

1,944 JPY
17 USD
ART.NO :A720300

Akitsu

Akitsu

2,376 JPY
21 USD
ART.NO :A720301

Momiji Black

Momiji Black

3,780 JPY
34 USD
ART.NO :A810013

Kokeshi Chigo

Kokeshi Chigo

1,836 JPY
16 USD
ART.NO :A800111

Kokeshi Uraraka(Odango)

Kokeshi Uraraka(Odango)

3,024 JPY
27 USD
ART.NO :A490285

Kokeshi Gokigen

Kokeshi Gokigen

2,808 JPY
25 USD
ART.NO :A490284

Kokeshi Yorokobi

Kokeshi Yorokobi

5,400 JPY
49 USD
ART.NO :A390029

5,400 JPY
49 USD
ART.NO :A390032

Kokeshi Houshun

Kokeshi Houshun

9,720 JPY
88 USD
ART.NO :A390030

Osumashi Yellow

Osumashi Yellow

2,700 JPY
24 USD
ART.NO :A60025

Osumashi pink

Osumashi pink

2,700 JPY
24 USD
ART.NO :A60024

Osumashi Red

Osumashi Red

2,700 JPY
24 USD
ART.NO :A60023

Hogaraka Purple

Hogaraka Purple

2,700 JPY
24 USD
ART.NO :A60022

Hogaraka Pink

Hogaraka Pink

2,700 JPY
24 USD
ART.NO :A60021

Hogaraka Red

Hogaraka Red

2,700 JPY
24 USD
ART.NO :A60020

Kokeshi Yukinosei

Kokeshi Yukinosei

1,944 JPY
17 USD
ART.NO :A390031

Irodori

Irodori

3,564 JPY
32 USD
ART.NO :A490282

Kokeshi Oborotuki

Kokeshi Oborotuki

3,564 JPY
32 USD
ART.NO :A490283

Mebuki

Mebuki

3,564 JPY
32 USD
ART.NO :A490281

Mujaki

Mujaki

2,592 JPY
23 USD
ART.NO :A490276

Ninja

Ninja

2,484 JPY
22 USD
ART.NO :A490278B

Ninya

Ninya

2,484 JPY
22 USD
ART.NO :A490278R

Cat Sally

Cat Sally

2,592 JPY
23 USD
ART.NO :A490279

WEDDING

WEDDING

9,720 JPY
88 USD
ART.NO :A390033

HAPPY WEDDING

HAPPY WEDDING

4,860 JPY
44 USD
ART.NO :A390034

Tomoshiraga

Tomoshiraga

5,508 JPY
50 USD
ART.NO :A490274

Satonoko

Satonoko

2,700 JPY
24 USD
ART.NO :A490275

Yumekomori

Yumekomori

5,400 JPY
49 USD
ART.NO :A390028

Uraraka Okappa

Uraraka Okappa

3,024 JPY
27 USD
ART.NO :A490242

Haruka

Haruka

3,024 JPY
27 USD
ART.NO :A490240

Kokeshi Towani Set

Kokeshi Towani Set

12,960 JPY
117 USD
ART.NO :A390027

324 JPY
2 USD
ART.NO :CKOKESHIMEMONA

Kokeshi Hananomichi

Kokeshi Hananomichi

3,564 JPY
32 USD
ART.NO :A390026

KOKESHI WARAI-HINA

KOKESHI WARAI-HINA

8,586 JPY
78 USD
ART.NO :A390025

KOKESHI TSUBURA-HINA

KOKESHI TSUBURA-HINA

6,156 JPY
55 USD
ART.NO :A390024

KOKESHI SHIAWASE-HINA

KOKESHI SHIAWASE-HINA

4,212 JPY
38 USD
ART.NO :A390023

Air Freshener Kokeshi Strawberry

Air Freshener Kokeshi Strawberry

324 JPY
2 USD
ART.NO :A490273

Ume-emaki(S)Red

Ume-emaki(S)Red

1,080 JPY
9 USD
ART.NO :A490257R

Ume-emaki(S)Purple

Ume-emaki(S)Purple

1,080 JPY
9 USD
ART.NO :A490257P

Kikuemaki(Red) S

Kikuemaki(Red) S

1,080 JPY
9 USD
ART.NO :A490254

Shiraume Size6

Shiraume Size6

1,080 JPY
9 USD
ART.NO :A490262

Akaume Size6

Akaume Size6

1,080 JPY
9 USD
ART.NO :A490261

Daruma №1

Daruma №1

972 JPY
8 USD
ART.NO :A490096

Plum Heart

Plum Heart

1,728 JPY
15 USD
ART.NO :A800011

Daruma №2

Daruma №2

1,296 JPY
11 USD
ART.NO :A490097

Traditional kokeshi mini

Traditional kokeshi mini

1,512 JPY
13 USD
ART.NO :A490266

Kokeshi (Red)

Kokeshi (Red)

1,512 JPY
13 USD
ART.NO :A490260R

Kokeshi 6(black)

Kokeshi 6(black)

1,512 JPY
13 USD
ART.NO :A490260B

Ume Kokeshi mini

Ume Kokeshi mini

1,620 JPY
14 USD
ART.NO :A490267

Sun Rising

Sun Rising

2,052 JPY
18 USD
ART.NO :A800023

Wild Flowers

Wild Flowers

1,620 JPY
14 USD
ART.NO :A800024

Akaume Size8

Akaume Size8

1,620 JPY
14 USD
ART.NO :A490263

Shinka

Shinka

1,836 JPY
16 USD
ART.NO :A800021

Flowers Decoration

Flowers Decoration

1,836 JPY
16 USD
ART.NO :A420012

page top