*

Other Dolls

Kimura Ohshido Top » Prodcuts » Other Dolls

Other Dolls

Omekashi Cat Gray Tabby

Omekashi Cat Gray Tabby

1,944 JPY
ART.NO :460827G

Monk

Monk

2,376 JPY
ART.NO :A460796

Okago

Okago

1,458 JPY
ART.NO :Bokago

Swing

Swing

702 JPY
ART.NO :Bburanko

Hakobune

Hakobune

1,512 JPY
ART.NO :Bhako

Aiai-gasa

Aiai-gasa

1,620 JPY
ART.NO :Baiai

Ayasugata Nakayoshi

Ayasugata Nakayoshi

1,512 JPY
ART.NO :Bayasugata

Koidochu

Koidochu

1,404 JPY
ART.NO :Bkoidochu

Ougiya-san

Ougiya-san

1,728 JPY
ART.NO :Bougiya

Futari-gasa

Futari-gasa

1,260 JPY
ART.NO :Bfutari

Oshare-gasa

Oshare-gasa

1,404 JPY
ART.NO :Boshare

Korokoro Panda

Korokoro Panda

756 JPY
ART.NO :A60011

Korokoro Cat

Korokoro Cat

756 JPY
ART.NO :A60009

Nun (Black)

Nun (Black)

702 JPY
ART.NO :A460640B

Yurayura Sakura Kaeru (Frog)

Yurayura Sakura Kaeru (Frog)

540 JPY
ART.NO :A40-407A

Mask Okame no.5

Mask Okame no.5

540 JPY
ART.NO :AS02-13

Yurayura Momij Rabbit

Yurayura Momij Rabbit

540 JPY
ART.NO :A40-588C

Sumou(L)

Sumou(L)

3,240 JPY
ART.NO :A460420

Yurayura Momiji Owl

Yurayura Momiji Owl

540 JPY
ART.NO :A40-588B

Sumou (S)

Sumou (S)

1,728 JPY
ART.NO :A460410

Yurayura Momiji Tanuki

Yurayura Momiji Tanuki

540 JPY
ART.NO :A40-588A

Solar Powered Frog

Solar Powered Frog

4,320 JPY
ART.NO :A963018

Yurayura Sakura Cat

Yurayura Sakura Cat

540 JPY
ART.NO :A40-407E

Yurayura Himawari Cat

Yurayura Himawari Cat

540 JPY
ART.NO :A40-418E

Yurayura Himawari Owl

Yurayura Himawari Owl

540 JPY
ART.NO :A40-418D

Yurayura Himawari Frog

Yurayura Himawari Frog

540 JPY
ART.NO :A40-418A

Yurayura Clover Rabbit

Yurayura Clover Rabbit

540 JPY
ART.NO :A40-361I

Yurayura Clover Owl

Yurayura Clover Owl

540 JPY
ART.NO :A40-361D

Yurayura Clover Frog

Yurayura Clover Frog

540 JPY
ART.NO :A40-361A

Yurayura Clover Cat

Yurayura Clover Cat

540 JPY
ART.NO :A40-361E

Cat Doll brown tabby

Cat Doll brown tabby

1,080 JPY
ART.NO :A240027k

Cat Doll spoted

Cat Doll spoted

1,080 JPY
ART.NO :A240027b

Cat Doll tiger

Cat Doll tiger

1,080 JPY
ART.NO :A240027t

Cat Doll calico

Cat Doll calico

1,080 JPY
ART.NO :A240027m

Siamese Cat Doll

Siamese Cat Doll

1,080 JPY
ART.NO :A240027s

Magnet Maiko Japan

Magnet Maiko Japan

432 JPY
ART.NO :B990101

Cherry Season  Red

Cherry Season Red

1,620 JPY
ART.NO :A460795R

Cherry Season  Yellow

Cherry Season Yellow

1,620 JPY
ART.NO :A460795Y

Cherry Season  Blue

Cherry Season Blue

1,620 JPY
ART.NO :A460795B

Warabe Jizo (S)

Warabe Jizo (S)

918 JPY
ART.NO :A20-236

Warabe Jizo (L)

Warabe Jizo (L)

1,296 JPY
ART.NO :A20-235

Super Tiny Ninja

Super Tiny Ninja

162 JPY
ART.NO :A963033

Samurai Doll "Masamune"

Samurai Doll "Masamune"

3,024 JPY
ART.NO :A460798

16,500 JPY
ART.NO :AKOZUCHI

Yumihari Zuki

Yumihari Zuki

18,600 JPY
ART.NO :AYUMIHARI

Nun (Gray)

Nun (Gray)

702 JPY
ART.NO :A460640G

Nun (Purple)

Nun (Purple)

702 JPY
ART.NO :A460640P

Solar Powered Lucky Cat

Solar Powered Lucky Cat

4,968 JPY
ART.NO :A963052

猫の昼休み クロ

猫の昼休み クロ

1,080 JPY
ART.NO :A240027BK

Solar Powered Owl (Brown)

Solar Powered Owl (Brown)

4,212 JPY
ART.NO :A963013B

Solar Powered Owl (White)

Solar Powered Owl (White)

4,212 JPY
ART.NO :A963013W

Mini Gosyo Doll Sakanayasan

Mini Gosyo Doll Sakanayasan

1,458 JPY
ART.NO :B320054SA

Wedding White

Wedding White

3,024 JPY
ART.NO :A240194w

Wedding  (Red)

Wedding (Red)

3,024 JPY
ART.NO :A240194r

Solar Powered Cat Lucky Cat (S)

Solar Powered Cat Lucky Cat (S)

4,644 JPY
ART.NO :A963009

Solar Powered Dog (White)

Solar Powered Dog (White)

3,780 JPY
ART.NO :A963017W

Solar Powered Dog (Brown)

Solar Powered Dog (Brown)

3,780 JPY
ART.NO :A963017B

Charm Maiko

Charm Maiko

432 JPY
ART.NO :B660100

Hello Kitty Kimono Charm

Hello Kitty Kimono Charm

520 JPY
ART.NO :990002

Solar Powered Cat (S) Black

Solar Powered Cat (S) Black

3,780 JPY
ART.NO :A960366b

page top